Factfulness

”Det vi borde göra är att sluta dela upp länder i två grupper. Det fungerar inte längre. Det leder inte till någon praktisk förståelse av världen. Det hjälper inte företag att se affärsmöjligheter, och gör inte heller att biståndspengar lättare når fram till de fattigaste. Men vi behöver något slags kategorisering för att förstå världen. Vi kan inte bara kasta våra gamla etiketter utan att ersätta dem. Så vad ska vi göra? En anledning till att de gamla etiketterna är så populära är att det är så enkla. Men det är så fel!”
.
Tar någon i din närhet studenten? Isåfall vågar jag påstå att få presenter kan påverka deras uppfattning om världen så mycket som boken ”Factfulness” av Hans Rosling, Anna Rosling Rönnlund och Ola Rosling. Här slår de hål på en rad myter kring hur det är ställt i världen. Kring fattigdom, barnafödande, tillgång till elektricitet och skolgång för flickor. Citatet ovan handlar om hur vi felaktigt forfarande använder oss av begreppen I- och U-länder och hur skevt det är att denna föråldrade världsbild fortfarande lever kvar.
.
I ”Factfulness” förses vi läsare med en rad verktyg och hjälpmedel som vi kan använda oss av för att bättre förstå världen. I text och bild beskrivs bl.a. likheterna och skillnaderna mellan fyra inkomstnivåer i form av hur man transporterar sig, lagar mat, vad man äter, hur man sover och hur man får tag i vatten.
.
En otroligt intressant och mycket lärorik bok som jag varmt rekommenderar att alla vuxna både läser och ger bort till andra. Till nybakade studenter, till farmor på 70-årsdagen eller till barnens lärare. Tillsammans kan vi sprida kunskap om hur världen faktiskt ser ut idag!

Lämna gärna en kommentar!