Stopp! Min kropp! -en handbok för vuxna i hur man pratar med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp

”Genom att som vuxen och förälder vara närvarande och tillgänglig för samtal om de här frågorna -i alla åldrar och stadier av barnens utveckling -bidrar vi till en stärkt självkänsla och trygghet. Men när ska vi prata med barnen? Och hur? Tvärtemot vad vi kanske föreställer oss så handlar det inte om att sätta sig ner och ha ett långt, allvarligt samtal vid exakt rätt tillfälle. Det handlar snarare om ett förhållningssätt, att vara uppmärksam och fånga små tillfällen i vardagen när det kan vara läge att prata. Och att göra det kontinuerligt under hela uppväxten.”
.
Nästa tips på tema integritet blir Rädda Barnens ”Stopp! Min kropp! -En handbok för vuxna i hur man pratar med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp.” Författare är Anna Norlén och i redaktionen ingår Yara Anttila, Ylva Edling och Anna Fairbrass. Illustrationer av Moa Hoff.
.
Här finns, precis som titeln antyder, tips på hur man kan prata med barn och lära dem om vad som är privat, att dra gränser och säga nej samt respektera andras nej. Handboken täcker in samtal med både blöjbarn, skolbarn och tonåringar och hur man kan närma sig de knepiga frågorna tillsammans. Ju tidigare barnen kan lära sig om integritet och rätten till sin egen kropp, desto bättre.
.
Handboken finns att ladda hem elektroniskt på @raddabarnen :s hemsida och kan även beställas i pappersform. Rekommenderas varmt till såväl föräldrar som pedagoger i förskolan och skolan.

Lämna gärna en kommentar!